Onze kernwaarden - Logic4
Creating succes together
Every day a new successful customer!
Creating succes together

Onze kernwaarden

Bij Logic4 streven we naar de hoogste normen van professionaliteit en toewijding. Onze kernwaarden vormen het fundament van wie we zijn en hoe we zaken doen. We geloven in “Creating success together” – samen succes creëren. Het begint met het nemen van verantwoordelijkheid, het omarmen van mogelijkheden, en het streven naar uitmuntendheid in alles wat we doen. We automatiseren complexe handelsbedrijven, ontzorgen onze klanten en ondersteunen hen bij het behalen van succes. Maar onze missie gaat verder dan dat; we willen ook onze collega’s en partners laten groeien en succesvol zijn.

1. Samen streven naar succes

Bij Logic4 geloven we in een partnerschap voor succes met onze gewaardeerde klanten. Elk van onze klanten heeft unieke doelen en visies. Samen werken we hard om deze te verwezenlijken binnen het dynamische Logic4 eco-systeem en daarbuiten.
Dit partnerschap draait niet om klakkeloze acceptatie, maar om open communicatie, overtuiging en soms uitdagende discussies, altijd met als doel om gezamenlijk succes te behalen. Bij Logic4 zijn we vastberaden om samen met onze klanten te werken aan het realiseren van hun doelen, omdat we geloven dat ons gedeelde succes de ultieme beloning is.

2. We gaan verder dan onze beloftes

Bij Logic4 houden we ons aan onze beloften en streven we ernaar om ze te overtreffen. We beginnen met het stellen van haalbare doelen en respecteren de deadlines die we vaststellen. We begrijpen dat onze acties invloed hebben op onze collega’s, partners en klanten, die hun planning en doelen baseren op onze toezeggingen.
Onze focus ligt op het daadwerkelijk nakomen van wat we beloven. We zijn ons ervan bewust dat het niet nakomen van beloften niet alleen onze eigen doelen, maar ook die van onze klanten en partners in gevaar kan brengen. Daarom stellen we doelen die ons, Logic4 en onze klanten daadwerkelijk vooruit helpen. We maken realistische plannen met ruimte voor flexibiliteit. Bovendien zorgen we voor een succesvolle uitvoering van onze beloftes.

3. We omarmen de can-do mentaliteit

Bij Logic4 moedigen we een mentaliteit aan die gelooft in mogelijkheden, niet in beperkingen. We zijn bereid om uitdagingen aan te gaan en hebben het vertrouwen dat we succesvol kunnen zijn als we ons er volledig voor inzetten. Dit betekent dat we altijd streven naar oplossingen, workarounds en alternatieven.
We begrijpen dat er meerdere wegen zijn om ons doel te bereiken en het is onze taak om de meest geschikte route te vinden in relatie tot Logic4, of het nu gaat om een klantvraag, een ontwikkelingsuitdaging of de groei van Logic4. Belangrijk is dat we onze collega’s, het product, Logic4 en de klant niet schaden (als we denken dat dit risico bestaat, communiceren we dit duidelijk, zowel intern als extern).
Als we geen directe oplossing kunnen bieden, doen we ons best om het proces te vergemakkelijken voor onze collega’s, klanten of partners voordat we de uitdaging doorgeven. In sommige gevallen kunnen we niet voldoen aan de wensen van de klant, maar dan communiceren we duidelijk welke alternatieven beschikbaar zijn.

4. Groei door samenwerking

Bij Logic4 streven we naar gezamenlijk succes: “Creating success together”. Dit kunnen we niet alleen bereiken, daarom staan we altijd klaar om elkaar te ondersteunen. We dragen bij aan elkaars groei door kennis te delen, de juiste begeleiding te bieden voor individuele ontwikkeling en eerlijke feedback te geven.
Wanneer iemand hulp nodig heeft, streven we ernaar hen te helpen zodat ze in de toekomst zelfstandig kunnen oplossen. Als dit niet praktisch is vanwege verschillende rollen, bieden we zelf hulp of geven we de juiste richting aan. Feedback is essentieel voor groei, dus moedigen we open en vriendelijke feedback aan. Als ontvanger van feedback luisteren we zonder defensief te worden en overwegen we de geboden inzichten.
Laten we elkaar ondersteunen, als een team leren en samen groeien!

5. We nemen verantwoordelijkheid en handelen doelgericht

Bij Logic4 staan we stevig met beide benen op de grond, maar zijn we wel bereid om hoog te springen als dat nodig is. We nemen verantwoordelijkheid voor onze taken en begrijpen de waarde ervan voor de klant. Met een no-nonsense aanpak en een gezonde dosis pragmatisme streven we naar oplossingen en resultaten. We zijn niet bang om onze handen uit de mouwen te steken en te laten zien wat we waard zijn. We weten dat met toewijding, energie en vastberadenheid veel kan worden bereikt. We blijven in nauw contact met alle belanghebbenden en begrijpen dat alleen goede operaties op de lange termijn zowel de klant als Logic4 vooruit helpen. We zijn ons bewust van de noodzaak om effectief te werken, met een scherp oog voor kosten en baten. Het is belangrijk om taken niet alleen voor vinkjes af te ronden, geen ondoordachte oplossingen aan te bevelen zonder een plan en niet alleen het proces te volgen zonder het resultaat en het succes van de klant in gedachten te houden.

Zoek door onze site
Demo aanvragen