SSL certificaat voor webshop onmisbaar | Logic4 E-Commerce & ERP

SSL certificaat onmisbaar voor webshops

Webshop beveiliging
Waarom is het zo belangrijk om van HTTP naar HTTPS te gaan?
Webshop beveiliging
Dennis de Jong
Dennis de Jong
17 aug 2017

Begin 2017 is Google begonnen om in hun Chrome browser websites en webshops die gebruikmaken van HTTP aan te merken als ‘Niet veilig’. Dit is een volgende fase in hun doelstelling om het internet veiliger te maken en persoonsgevoelige informatie beter te beschermen. Andere browsers, zoals Mozilla Firefox, volgen dit voorbeeld. Maar binnenkort gaat deze maatregel nog een flinke stap verder. Heeft jouw webshop nog geen SSL certificaat? Lees dan deze belangrijke informatie.

Wat is een SSL certificaat?

SSL staat voor Secure Sockets Layer. Dit protocol zorgt ervoor dat alle data die verstuurd wordt tussen de computer van de bezoeker en de website server, goed beveiligd is door middel van sterke encryptie. Er vindt zowel authenticatie van de server plaats, als versleuteling van de communicatie. Websites die een SSL certificaat hebben zijn te herkennen aan de URL die begint met https:// in plaats van http:// en aan het groene slotje dat voor de URL in de adresbalk staat.
SSL certificaat meldingen in chrome en firefox browser

‘Niet veilig’ waarschuwing bij webshops zonder HTTPS

Op dit moment wordt in browsers de melding ‘Niet veilig’ getoond bij pagina’s die velden voor een wachtwoord of creditcardgegevens bevatten. Chrome en Firefox gebruiken hiervoor een vergelijkbaar icoontje van een hangslot. Wat daar vanaf oktober 2017 bijkomt, is dat de melding ‘Niet veilig’ zal worden getoond bij alle pagina’s waar een gebruiker informatie invoert. Dat schrijft Google in hun security blog. Dit houdt in dat ook pagina’s met een contactformulier in de footer, nieuwsbrief aanmeldformulier en zelfs een zoekveld als onveilig worden gemarkeerd. In de praktijk zijn dit dus complete webshops. Voor online verkopers is dit van het grootste belang; zonder deze velden kan een webshop niet functioneren. Het doel is om uiteindelijk alle HTTP pagina’s te markeren als niet veilig. Deze melding zal steeds opvallender worden, waardoor bezoekers steeds meer afgeschrikt worden om een slecht beveiligde website te bezoeken.

Veiligheid en vertrouwen door SSL

Vanuit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn webshopeigenaren verplicht om “passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer [te leggen] om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking”. Deze regels zijn in het leven geroepen om gebruikers te beschermen tegen misbruik van persoonsgegevens en fraude. Met een SSL certificaat voldoet je hieraan.

Naast de technische beveiliging die een SSL certificaat biedt, schept het zien van een groene ‘Veilig’ markering vertrouwen bij de consument. Jouw klant ziet met wie hij zaken doet en weet dat de webshop te vertrouwen is. Dit zal het imago en de conversie ten goede komen.

Al met al zijn er redenen te over om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met een SSL certificaat voor jouw webshop. Dit hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar het is wel erg belangrijk dat er geen details overgeslagen worden bij de implementatie ervan.

Meer weten over Logic4 Webshop software of het aanvragen van een SSL certificaat? Vul het formulier in en we helpen je graag verder![pardot-form height=”260″ id=”287″ title=”2017 – BLOG – Meer info form”]
Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van ons laatste nieuws!

Zoek door onze site
Demo aanvragen