Meerwaarde creëren door zinvolle ICT investering - Logic4

De investering in ICT wijkt af van andere investeringen in bedrijven. Hiervoor zijn drie globale redenen te benoemen:

  1. De toevoegde waarde van ICT is regelmatig onduidelijk. Bij gebouwen en machines is de toegevoegde waarde vaak wel concreet.
  2. ICT is in vergelijking met andere bedrijfsonderdelen nog een relatief jonge industrie. Ondanks de dynamiek in technologische ontwikkelingen en de grote hoeveelheid hypes die elkaar opvolgen, lijkt de ICT branche nu langzaam maar zeker te stabiliseren en een commodity (gemeengoed) te worden.
  3. Er is in organisaties vaak een gebrek aan ICT kennis en de aansluiting bij het management ontbreekt. Het management is niet volledig op de hoogte van wat er intern precies gebeurt op ICT gebied. Kortom, de vertaalslag ontbreekt en er moet eerst een gezamenlijk referentiekader opgesteld worden.

Niet de techniek, maar het doel leidend voor investering

Niet de techniek, maar het doel leidend voor investering

Bij investeringen in ICT en software is het belangrijk dat er niet alleen gekeken wordt naar de technische motivatie. De keuze zou juist business driven en resultaatgericht moeten zijn; de commercieel toegevoegde waarde moet worden vastgesteld. Bedrijven willen immers hun bedrijfsvoering overzichtelijk houden en hun doelstellingen snel en efficiënt kunnen behalen. De zakelijke voordelen moeten groter worden door de inzet van ICT.

Keuzes baseren op alleen een onderbuikgevoel is voor dergelijke overwegingen niet voldoende. Het gaat om heldere criteria. Het opstellen van een goede businesscase is daarom zeker van belang. Hierin kunnen de kosten, baten, risico’s en kansen duidelijk worden gekaderd. Niet iedere investering in ICT zal kostenefficiënt uitpakken en hier zal dus vooraf goed naar gekeken moeten worden met uw interne controller.

ICT oplossing kopen vs. huren

ICT oplossing kopen vs. huren

Een andere afweging is of u een software-oplossing wilt aanschaffen op basis van huur (licenties) of koop. Overweegt u een oplossing te kopen, neem dan ook de levenscyclus van het automatiseringssysteem in acht. Bepaal aan de hand daarvan binnen hoeveel jaar het afgeschreven wordt (2 tot 3 jaar is in software-land een gebruikelijke periode als u bij de tijd wilt blijven) en schat in hoe hoog de herinvestering daarna zal zijn.

Is de aanschafwaarde te hoog, dan kan het huren van een pakket een verstandig alternatief zijn. Let er in dat geval bij het kiezen voor de juiste leverancier op of het systeem is gebouwd op een modulair platform, zodat u zelf kunt kiezen welke modules voor uw bedrijfsvoering belangrijk zijn. Tevens heeft een modulair platform het voordeel dat er weinig tot geen koppelingen hoeven te worden gemaakt en kunnen veel daaruit voortvloeiende problemen worden vermeden.

Mocht u ook één of meerdere webshops hebben, dan is huren vaak een goede keuze. Dan kunt u er namelijk zeker van zijn dat de technische functionaliteit volledig up-to-date blijft en u niet steeds opnieuw moet investeren in uw webshop.

Hoe nu verder met ict investering

Hoe nu verder?

Aan de hand van deze aandachtspunten kunt u een goede analyse maken en vervolgens de ICT oplossing kiezen die voor uw situatie het meest waardevol is. Met een ICT investering die is gebaseerd op uw doelen in plaats van techniek zet u een belangrijke stap om de controller in uw organisatie op weg te helpen bij een verdere professionalisering van zijn werkzaamheden. Logic4 helpt u graag bij het zetten van de volgende stap. Bij Logic4 maken we al meer dan 18 jaar slimme oplossingen voor ondernemende organisaties. Wij maken het bedrijven #makkelijk.

Ontdek onze oplossingen
Nieuwsbrief

Blijf altijd op de hoogte van ons laatste nieuws!

Zoek door onze site
Demo aanvragen